Salarisadministratie

De loonadministratie vraagt in alle facetten om specifieke deskundigheid. Iedere CAO kent zijn eigen regels en uitzonderingen. Onze loonkostenberekeningen zijn niet alleen accuraat maar geven u inzicht in uw personeelskosten en zijn een betrouwbaar handvat bij uw eigen calculaties. Ook voor de arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van het belonen van medewerkers zijn wij voor u gesprekspartner.