Fiscaliteit

aangiftepraktijk

Het verzorgen van alle voorkomende aangiften.

adviespraktijk

Fiscale advisering in de meest brede betekenis van het woord in nauwe samenwerking met de accountants. Niet alleen voor beperking van de belastingdruk, maar ook voor toepassing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten denken wij mee.
Ons kantoor heeft met de Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. Daar zijn wij trots op: het zegt veel over het kwaliteitsniveau van onze organisatie.