Indien u als opdrachtgever dan wel als betrokkene aanmerkingen heeft op het handelen van een van onze medewerkers dan wel onze dienstverlening dan kunt u zich wenden tot Drs WPE Heijmans RA wat betreft de vestiging Mullebergh in Born en tot PLM van den Bergh wat betreft Segers-Mullebergh accountancy in Maastricht.
Heeft u aanmerkingen over Drs WPE Heijmans RA dan kunt u zich wenden tot PLM van den Bergh RA. Heeft u aanmerkingen over PLM van den Bergh RA dan kunt u zich wenden tot Drs WPE Heijmans RA.

Alle meldingen worden door ons zorgvuldig behandeld en beoordeeld en binnen 2 weken na melding naar de opdrachtgever dan wel betrokkene teruggekoppeld.