De inhoud van de site heeft een algemeen informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Mede als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving kan de actualiteit van de informatie niet worden gegarandeerd. Ma2 is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door uitvoering van suggesties zonder specifieke toetsing van de toepasbaarheid ervan op uw situatie door Ma2.

Op al onze diensten zijn de Algemene voorwaarden van SRA  van toepassing die wij u desgewenst gaarne zullen toezenden.