De dienstverlening van Ma2 is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en de beschikbaarheid van deskundigheid binnen uw eigen bedrijf. Wij kunnen u begeleiden om uw eigen administratie eventueel onder onze supervisie te voeren, maar we kunnen u ook alle werk uit handen nemen. Tussen die twee uitersten is alles bespreekbaar.


Accounting services

De uitwerking van financiële administraties tot toepasselijke management-informatie en jaarrekeningen is de kern van de accountancy-praktijk.


Prognoses

U wilt weten waar het naar toe gaat met uw onderneming. Branchegegevens, economische vooruitzichten, marktontwikkelingen, vergelijkingen met lokale, regionale, nationale, of internationale branchegenoten, fiscale ontwikkelingen. Wij brengen uw positie in kaart.

Investeringsbegrotingen

Uitbreiden, vervanging van productiemiddelen; groeien is meestal investeren. Wij relateren uw exploitatieplannen aan de financieringsmogelijkheden en bezien met u de haalbaarheid van de plannen.

Financieringen

Hoe ontwikkelt de financiering zich; hoe financieren we groei of tegenslag? Vragen waar Ma2 antwoord op geeft.

Administratieve organisatie

Mogelijk is de administratie niet meegegroeid met uw onderneming; wellicht is er inefficiëntie,  achterstand. Tijd om uw administratie te laten stroomlijnen.

Automatisering

Verhogen van de efficiency, uw reactiesnelheid verhogen om de concurrentie vóór te blijven. Dé redenen om uw automatisering op een hoger niveau te brengen met de kennis en het inzicht van Ma2. In overleg bezien we de mogelijkheden met ons bekende softwareleveranciers.

Herstructureringen

U wilt de kansen in de markt beter benutten of u wilt het hele bedrijf in één keer op de schop nemen. Ingrijpende bedrijfsombuigingen vragen kennis, kunde, inlevingsvermogen in de volle breedte van uw branche en uw situatie. Ma2 kan daarbij uw sparringpartner zijn.

Opvolging

U wilt op termijn terugtreden, en uw kinderen hebben ambitie, of u heeft géén opvolging en de toekomst van uw medewerkers staat of valt met wat u besluit. Dilemma’s die naast kennis en inzicht om een flink stuk psychologie vragen. Ook hierin kunnen wij hardop meedenken waarbij de financierings- en fiscale effecten van een bedrijfsoverdracht uiteraard de nodige aandacht krijgen.

Ondernemingswaarderingen

U wilt verkopen of fuseren. Wat is dan de waarde van uw onderneming? Lastige vraag. Samen met de accountants van Ma2 komt u daar prima uit.


Het meedenken met de klant over strategische vraagstukken van zijn/haar onderneming.


aangiftepraktijk

Het verzorgen van alle voorkomende aangiften.

adviespraktijk

Fiscale advisering in de meest brede betekenis van het woord in nauwe samenwerking met de accountants. Niet alleen voor beperking van de belastingdruk, maar ook voor toepassing van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten denken wij mee.
Ons kantoor heeft met de Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. Daar zijn wij trots op: het zegt veel over het kwaliteitsniveau van onze organisatie.


Tijdelijke invulling van management functies op financieel en economisch gebied.


De loonadministratie vraagt in alle facetten om specifieke deskundigheid. Iedere CAO kent zijn eigen regels en uitzonderingen. Onze loonkostenberekeningen zijn niet alleen accuraat maar geven u inzicht in uw personeelskosten en zijn een betrouwbaar handvat bij uw eigen calculaties. Ook voor de arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van het belonen van medewerkers zijn wij voor u gesprekspartner.